Ընդհանուր դրույթները եւ պայմանները

Այլ դրույթներ

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում կայքի տեխնիկական անսարքությունների համար: Հաճախորդը կարող է կապ հաստատել Ընկերության հետ տեխնիկական անսարքության դեպքում, որին կտրվի արագ լուծում։ Պայմանները առկա են նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։ Կողմերի միջև ծագող իրավահարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի է ՀՀ օրենսդրությունը:
Կողմերի միջև առաջացած վեճերի լուծումը ենթակա է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանին: Պայմանները կարող են թարմացվել ցանկացած ժամանակ՝ դրանք Կայքում հրապարակելու միջոցով: Թարմացված տարբերակը հրապարակելուց հետո Հաճախորդի կողմից Կայքի հետագա շահագործումը համարվում է Պայմանների փոփոխված տարբերակին Հաճախորդի համաձայնություն:

Powered by Friday Design & Development
Գաղտնիության քաղաքականություն և պայմաններ © Հեղինակային իրավունք 2022 - 2023